Aanpak

Gemeente 's-Hertogenbosch heeft projectonwikkelaar Greenspread ingeschakeld om voor Zon voor Erfgoed op zoek te gaan naar geïnteresseerde en geschikte daken. Om vast te stellen of een dak geschikt is, voert Greenspread een haalbaarheidsonderzoek uit. Hierbij wordt de technische en financiële haalbaarheid van zonnepanelen inzichtelijk gemaakt.

 

Het geschikte dak wordt vervolgens met de inwoners van monumentaal erfgoed met de wens om te verduurzamen samengebracht. Greenspread verzorgt de aanschaf en installatie van de zonnepanelen en benodigde apparatuur. De inwoners worden lid van ZonneHub. ZonneHub zorgt ervoor dat de panelen die inwoners kopen worden verrekend met korting op hun energiebelasting via de postcoderoosregeling

 

Alle stappen van Zon voor Erfgoed worden hieronder toegelicht. 

 

STAP 1

Werving daken én inwoners

  • Greenspread gaat op zoek naar geïnteresseerde en geschikte daken. Over het algemeen moet een dak 15 jaar beschikbaar zijn, ongeveer 15 kg per vierkante meter aan ballast aankunnen en een goede ligging ten opzichte van de zon hebben.

  • Inwoners van monumentale panden met de wens om te verduurzamen en/of geld te besparen, kunnen zich inschrijven voor het project Zon voor Erfgoed. Belangrijk is dat zij woonachtig zijn in de postcodegebieden 5211 (de historische binnenstad en 't Zand) en 5212 (de Muntel).
 

STAP 2
Samenbrengen

daken en inwoners

  • Namens de gemeente 's-Hertogenbosch brengt Greenspread de inwoners die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen en eigenaren van onbenutte daken bij elkaar.

  • De dakeigenaar tekent een recht van opstal, en krijgt een vergoeding in bijvoorbeeld de vorm van dakhuur of een deel van het totaal te plaatsen zonnepanelen.

  • Inwoners worden lid van de ZonneHub coöperatie of de plaatselijke energiecoöperatie. Dit is een eenvoudig administratief proces, zodat je aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om te profiteren van de belasting-voordelen.

STAP 3

Installatie, exploitatie, beheer en onderhoud

  • Greenspread verzorgt de aanschaf en installatie van de zonnepanelen en benodigde apparatuur.

 

  • De energiecoöperatie regelt de levering en teruglevering van zonnestroom.

 

  • De energiecoöperatie geeft inzicht in de stroom die je opwekt en verrekent de belastingvrijstelling op je stroomrekening.

 

  • Greenspread bemiddelt bij de garantie op de zonnepanelen voor de coöperatie en regelen het onderhoud.