OVER ZONNEHUB

OVER ZONNEHUB

Veel mensen willen wel zonnepanelen, maar hebben geen geschikt dak, geen eigen dak of zien andere belemmeringen. ZonneHub zorgt voor de totaaloplossing waarbij je heel eenvoudig 100% groene zonnestroom kunt opwekken met eigen zonnepanelen op een onbenut dak in de buurt. Hiervoor maakt ZonneHub gebruik van de postcoderoosregeling.​

ZonneHub is een onafhankelijke energiecoöperatie. Er is dus geen verplichte winkelnering - deelnemers zijn vrij om hun eigen energieleverancier te kiezen. ZonneHub is een initiatief van Eneco en Greenspread en opgericht om een versnelling teweeg te brengen in de energietransitie naar 100% duurzame energie. 

ZonneHub stelt jaarlijks vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom aan elke deelnemer van het project is toe te schrijven. ZonneHub voorziet de leveranciers van alle deelnemers van deze informatie, zodat zij voor elke deelnemer de vrijstelling van energiebelasting kunnen toepassen voor de toegekende hoeveelheid geproduceerde stroom in het project. De stroom uit het project komt fysiek gezien niet bij de deelnemende huishoudens, bedrijven of organisaties terecht; het betreft hier puur een administratieve verrekening, net als bij de afname van groene stroom via de eigen energieleverancier.

ZonneHub logo3.png