POSTCODEROOS

De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die de deelnemers gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op eigen locatie hoeven te liggen, maar op een locatie in de buurt. Deelnemers zien het belastingvoordeel jaarlijks op hun eigen energienota verrekend door de eigen energieleverancier.

Leden van postcoderoosproject moeten dichtbij de productie-installatie wonen om mee te kunnen doen. Dit gaat primair om een postcode-4-gebied (bijvoorbeeld: 9735, ongeacht de letters die hierachter volgen) met alle direct hieraan grenzende postcode-4-gebieden, waarbij in één van deze gebieden een productie-installatie staat. Het postcoderoosgebied is het gebied van alle postcodes ('bladeren' van de 'roos') die de locatie van het duurzame energieproject omringen (de 'roos') inclusief de postcode van de projectlocatie zelf. Ook is een postcoderups mogelijk om bijvoorbeeld meer mensen te bereiken. Hierbij functioneert een van de postcodegebieden ('bladeren' van de 'roos') van het oorspronkelijke postcoderoosgebied als de 'roos'.

Panelen op eigen dak of van een ander

Panelen op

eigen dak

100% rendement

Panelen op uw eigen dak betekent dat het rendement van de zonne-energie helemaal van u is.

Eigen opwek

Met panelen op uw eigen dak produceert en verbruikt u uw eigen duurzame energie.

Salderen

Tot 2023 kunt u nog gebruik maken van de salderingsregeling: de zonnestroom die u aan het net levert, wordt weggestreept tegen de stroom die u op een ander moment van het net afneemt

Panelen op het dak van een ander

Lagere investering

U legt alleen geld in voor het aantal panelen dat u wenst te kopen.

Belastingvoordeel

In uw jaarnota wordt de korting verrekend die u hebt verdiend met de energie die uw aangekochte zonnepanelen opwekken.

Mogelijk voor huurders

Meedoen is ook mogelijk voor huurders. Daarbij is het belangrijk dat u niet huurt incl. energie.

SAMEN MET COÖPERATIE ZONNEHUB

ZonneHub is een onafhankelijke energiecoöperatie. Er is dus geen verplichte winkelnering - deelnemers zijn vrij om hun eigen energieleverancier te kiezen. ZonneHub is een initiatief van Eneco en Greenspread en opgericht om een versnelling teweeg te brengen in de energietransitie naar 100% duurzame energie. 

ZonneHub stelt jaarlijks vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom aan elke deelnemer van het postcoderoosproject is toe te schrijven. ZonneHub voorziet de energieleveranciers van alle deelnemers van deze informatie, zodat zij voor elke deelnemer de vrijstelling van energiebelasting kunnen toepassen voor de toegekende hoeveelheid geproduceerde stroom in het project.

 

De stroom uit het project komt fysiek gezien niet bij de deelnemende huishoudens, bedrijven of organisaties terecht; het betreft hier puur een administratieve verrekening, net als bij de afname van groene stroom via de eigen energieleverancier.

ZonneHub logo.png